İlk Dönem Hadis Tartışmaları.pdf

İlk Dönem Hadis Tartışmaları

Ali Kaya

Akıl ile naklin sınırlarını tespit meselesi, İslam düşünce tarihinin, güncelliğini hiç yitirmeyen bir tartışma konusu olagelmiştir. Kitap ve Sünneti anlama ve yorumlama, hayata tatbik etme konusunda ilk devirlerden itibaren çok belirgin olmasa da farklı anlayış ve yaklaşımların bulunduğu bilinmektedir. Özellikle Hz. Peygamberin vefatı sonrasında bu iki esas üzerinde yavaş yavaş belirmeye başlayan farklı yaklaşımların tezâhür ettiği anlaşılıyor. Kitap ve Sünnetin anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması etrafında şekillenen bu tartışmanın sonucunda, lafızcı ve tevilci olmak üzere iki temel yaklaşım ortaya çıkmıştır.

Araştırmanın konu edindiği zaman dilimi, hadis ilmi açısından önemli telif ve tasnif çalışmalarının yanında pek çok tartışmaların, görüş ayrılıklarının, fırkaların zuhur ettiği bir döneme rastlamaktadır. Bu tartışmaların, temel hadis kaynaklarının yazıldığı dönemde gerçekleşmesi, bu eserlerin yazıldığı fikrî ve siyasî arka planı ortaya koymak açısından önemlidir. Böylesine önemli bir dönemde yaşamış olup birbirine karşıt sayılmasa bile farklı disiplinler olarak kabul edilebilecek Ehl-i re’y ve Ehl-i hadîs gibi iki farklı anlayışın temsilcilerinin değişik hadis konuları üzerindeki tartışmaları hadis ilmi açısından önem arz etmektedir. Her iki ekole göre de hadisler vazgeçilemez bir kaynak olmakla birlikte Ehl-i hadîs ve Ehl-i re’y ekollerini birbirinden farklı kılan ana nedenin, nasların anlaşılması ve yorumlanmasındaki yöntem farklılığına dayandığı söylenebilir. Bu çalışma da bunun somut bir örneğini teşkil etmektedir. Rivâyetlerin nasıl anlaşılacağı ve değerlendirileceği, yerinin ne olacağı sorunu bu iki yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. Bunları birbirinin karşıtı olarak görmenin isabetli olmayacağını İbrâhim en-Nehaînin, Rivâyetsiz re’y, re’ysiz de rivâyet müstakim olmaz! sözü ortaya koymaktadır. Bu ekolleri birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı olarak görmek daha isabetli görünmektedir. (Tanıtım Bülteninden)

İlahiyat Fakültelerinde Cumhuriyet Dönemi Hadis Çalışmalarının Genel Panoraması, ... Yıllarında Yaşayan İki Alimin Tasavvuf ve Hadis Konusunda Yaptıkları Tartışma, ... İLK DÖNEM SÛFîLERİNİN PEYGAMBER VE SÜNNET ANLAYIŞLARI.

6.88 MB Dosya boyutu
9789755484693 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.wisteriablue.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

2 Abdullah Aydınlı, "Ehl-i Hadis", DİA, X/ 508. Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 2, Sayı: 1. İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybanî Örneği | 79. Mustafa Azami "Erken Dönem Hadis Edebiyatı" isimli orijinal çalışmasında bu sahabileri ve hadis sahifelerini kaynaklardan tek tek göstermiştir. Mustafa Azami, İlk Devir Hadis Edebiyatı. Prof.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

hadis, hadis kitabıyatı, hadis rey tartışmaları, hadis tartışmaları, ilk dönem, prof dr mehmet özşenel, rey ADRES: Nişanca Mh. Balcılar Yokuşu Sofular Zekai Dede Sk.

avatar
DOĞAN KARA

En önemlisi, FictionBook formatı İlk Dönem Hadis Tartışmaları gibi kurgu için uygundur. Bu nedenle, İlk Dönem Hadis Tartışmaları kitabını bu biçimde indirmenizi öneririz.

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Ehl-i hadîs (ehlü’l-hadîs) veya aynı anlamdaki ashâbü’l-hadîs tabirleri sahâbîler zamanında kullanılmaya başlanmıştır. En çok hadis rivayet eden yedi sahâbîden biri olan Ebû Saîd el-Hudrî’nin hadis öğrenmeye çalışan gençlere, “Siz bizim halefimiz ve bizden sonraki ehl-i hadîssiniz” dediği nakledilir (Hatîb, Şerefü aṣḥâbi’l-ḥadîs ̱, s. 22).

avatar
ÇELİK YILDIRIM

21 Tem 2017 ... Sonra gelen Halife Hişam, ez Zuhri hadislerini ilk toplayan kişi olarak kabul edilir. ... Bu dönemde, var olan yazmalarda hadis, fıkıh, şiir, haber gibi farklı ... bir sonuç alınamasa dahi, hiç olmazsa tartışma konusu olmu...