Entelektüel Türk Milliyetçiliğinin Tarihi: Allah - Vatan - Namus - Birlik.pdf

Entelektüel Türk Milliyetçiliğinin Tarihi: Allah - Vatan - Namus - Birlik

Celal Hakan Kan

Bireylerin mensubu oldukları topluma karşı duydukları bağlılık ve aidiyet duygusunun temel kaynağı kabul edilen milliyetçilik, çoğunlukla ırkçılık, faşizm, etnikçilik gibi söylemlerle bir arada anılsa da gerek günümüz gerekse eski toplumların en belirgin sosyolojik gerçeğidir. Milliyetçilik daha çok birleştirici ve aynı zamanda eşitlikçi yanıyla ırkçı anlayıştan tamamen ayrılmaktadır. Irkçılık daha çok biyolojik benzerlikler ve bir diğerinin üzerine yaptığı üstünlük anlayışı üzerine kurulan bir söylem olması yönüyle milliyetçilik ile bağdaştırılamaz. Başka bir ifadeyle ırkçılık milletlerin kendinden olmayana düşmanca duygu beslemesidir. Faşizm ise daha çok seçkinliğe dayanmakta ve hatta şiddetle bütünleşmesi ile halkın iradesinden daha çok, siyasi iktidarın öncelikli olarak mutlak hâkimiyeti ve devletin üstünlüğüne atıf yapmakta ve halkın iradesi yok sayılmaktadır. Faşizm ve milliyetçilik kavramlarının ikisinde de milli birlik ve beraberlik anlayışı vurgulansa da, faşizmde bu yaklaşım millet iradesinden daha çok otoriter bir anlayışın baskısı altında gerçekleşerek daha çok iktidarın kayıtsız şartsız egemenliği ve millet için devlet değil devlet için millet anlayışı baskın gelmektedir. Çalışmamızın ana temelini teşkil eden Türk milliyetçiliği ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma döneminde ortaya çıkmış olması ile modernist, toplumun birlikte yaşamaktan doğan dayanışma duygusuna olan yaklaşımı ile de ilkçi bir nitelik taşımaktadır. Çalışma kapsamında görülebileceği gibi, Türkiye’de ve dünyada Türk milliyetçiliğini faşizm tanımlaması ile bütünleştirme eğilimi genellikle, sol düşüncenin etkisi altında ortaya çıkmış ve kapsamlı bir değerlendirmeden ziyade faşizmin aşırı milliyetçi yönü üzerinden yürütülmüştür. Dolayısıyla sol düşüncenin tarihsel ve ideolojik karşıtı konumunda bulunan Türk milliyetçiliğine yönelik faşizm iddiası, Osmanlı’nın son döneminde ortaya çıkan Türkçülük akımının Ziya Gökalp gibi savunucuları tarafından kesin bir şekilde reddedilmiştir Türk milliyetçiliğinin en büyük düşmanları olarak nitelendirmesi doğru olsa da, komünizm karşıtlığı ve faşizm arasında paralellik kurmak zordur. Temel olarak iki bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümünde özellikle faşizm nasyonalizm, falanjizm ve milliyetçilik gibi tanımlamalara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Türk milliyetçiliğinin Osmanlının son dönemlerinde ortaya çıkması ile Cumhuriyet döneminin 1960’lara kadar olan kısmında siyasal partileşme hareketlerine kadar olan süreç incelenerek entelektüel Türk milliyetçiliğinin doğuşu verilen mücadeleler ve dönemin Türk aydınlarının hangi zorluklarla Türkçülük akımını savundukları anlatılarak Türkçülüğün özellikle faşizmden farklı ve kültür temelli bir akım olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. (Tanıtım Bülteninden)

Yine Türk ulusçuluğunun tarihsel gelişimini ele alan birçok araştırma ... 135Zeynep Dağı, Kimlik, Milliyetçilik ve Dış Politika: Rusya'nın Dönüşümü, Boyut ... aydınlanmayla birlikte gelişen entelektüel dönüşümün ortaya çıkardığı dünya... Türk milliyetçilerinin bu tarihî görevi yerine getireceklerin- den kimse flüphe etmemelidir. Bunun için bizler, her zamankin- den daha çok birlik ve dirlik içinde  ...

2.25 MB Dosya boyutu
9786057990778 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.wisteriablue.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Bu akım, Avrupa'da yayılan milliyetçilik fikirlerini önceleri aynı etnik yapıdaki unsurların ittihadı ... Bu çerçevede Sâdık Rifat Paşa'nın “hubb-ı vatan ve millet ve celb-i te'lîf-i kulûb”; Mustafa ... Tanzimat'la birlikt... Türk Basın Tarihinde Üsera Gazeteciliği: Vâveylâ Gazetesi / Mecmuası ... Osmanlı'da özel gazetelerin yayın hayatına başlamasıyla birlikte ... rikle gazetenin şiirler vasıtasıyla halka milliyetçilik bilincini empoze ... mesi halinde b...

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Anahtar Kavramlar: Millî Türk Talebe Birliği, milliyetçilik, muhafazakârlık, İslâmcılık, anti-komünizm. Bu nedenle, MTTB tarihinin 1965 öncesi yılları üzerinde ana hatları itibarıyla durmak gerekmektedir.

avatar
DOĞAN KARA

Türk'ün mukavemeti zalimlere meydan okumuştur. Yıllarca hayat hakkı elinden alınmak istenen Kıbrıs Türlüğü milli haysiyetini asla pazarlık konusu yapmamıştır. Kıbrıs Türk'tür, Türk ... Entelektüel Türk Milliyetçiliğinin Tarihi: Allah - Vatan - Namus - Birlik Kitap Açıklaması. Bireylerin mensubu oldukları topluma karşı duydukları bağlılık ve aidiyet ...

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Tüm Türkiye'ye gönderilir. Kargo Ücreti. Ücretsiz Kargo. Kargo Süresi. Saat 00:00  ...

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Türk Milliyetçiliğinin Zarureti. Türkler tarihin derinliklerinden buyana aile ve akrabalık ilişkileri güçlü bir toplum olarak bilinmektedir. El-Cahız; "vatan sevgisi bütün insanlara şamil, beşere has bir histir. 29.75 TL. ...siyasal partileşme hareketlerine kadar olan süreç incelenerek entelektüel Türk milliyetçiliğinin doğuşu verilen mücadeleler ve dönemin Türk aydınlarının hangi zorluklarla...