Entelektüel Türk Milliyetçiliğinin Tarihi: Allah - Vatan - Namus - Birlik.pdf

Entelektüel Türk Milliyetçiliğinin Tarihi: Allah - Vatan - Namus - Birlik

Celal Hakan Kan

Bireylerin mensubu oldukları topluma karşı duydukları bağlılık ve aidiyet duygusunun temel kaynağı kabul edilen milliyetçilik, çoğunlukla ırkçılık, faşizm, etnikçilik gibi söylemlerle bir arada anılsa da gerek günümüz gerekse eski toplumların en belirgin sosyolojik gerçeğidir. Milliyetçilik daha çok birleştirici ve aynı zamanda eşitlikçi yanıyla ırkçı anlayıştan tamamen ayrılmaktadır. Irkçılık daha çok biyolojik benzerlikler ve bir diğerinin üzerine yaptığı üstünlük anlayışı üzerine kurulan bir söylem olması yönüyle milliyetçilik ile bağdaştırılamaz. Başka bir ifadeyle ırkçılık milletlerin kendinden olmayana düşmanca duygu beslemesidir. Faşizm ise daha çok seçkinliğe dayanmakta ve hatta şiddetle bütünleşmesi ile halkın iradesinden daha çok, siyasi iktidarın öncelikli olarak mutlak hâkimiyeti ve devletin üstünlüğüne atıf yapmakta ve halkın iradesi yok sayılmaktadır. Faşizm ve milliyetçilik kavramlarının ikisinde de milli birlik ve beraberlik anlayışı vurgulansa da, faşizmde bu yaklaşım millet iradesinden daha çok otoriter bir anlayışın baskısı altında gerçekleşerek daha çok iktidarın kayıtsız şartsız egemenliği ve millet için devlet değil devlet için millet anlayışı baskın gelmektedir. Çalışmamızın ana temelini teşkil eden Türk milliyetçiliği ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma döneminde ortaya çıkmış olması ile modernist, toplumun birlikte yaşamaktan doğan dayanışma duygusuna olan yaklaşımı ile de ilkçi bir nitelik taşımaktadır. Çalışma kapsamında görülebileceği gibi, Türkiye’de ve dünyada Türk milliyetçiliğini faşizm tanımlaması ile bütünleştirme eğilimi genellikle, sol düşüncenin etkisi altında ortaya çıkmış ve kapsamlı bir değerlendirmeden ziyade faşizmin aşırı milliyetçi yönü üzerinden yürütülmüştür. Dolayısıyla sol düşüncenin tarihsel ve ideolojik karşıtı konumunda bulunan Türk milliyetçiliğine yönelik faşizm iddiası, Osmanlı’nın son döneminde ortaya çıkan Türkçülük akımının Ziya Gökalp gibi savunucuları tarafından kesin bir şekilde reddedilmiştir Türk milliyetçiliğinin en büyük düşmanları olarak nitelendirmesi doğru olsa da, komünizm karşıtlığı ve faşizm arasında paralellik kurmak zordur. Temel olarak iki bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümünde özellikle faşizm nasyonalizm, falanjizm ve milliyetçilik gibi tanımlamalara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Türk milliyetçiliğinin Osmanlının son dönemlerinde ortaya çıkması ile Cumhuriyet döneminin 1960’lara kadar olan kısmında siyasal partileşme hareketlerine kadar olan süreç incelenerek entelektüel Türk milliyetçiliğinin doğuşu verilen mücadeleler ve dönemin Türk aydınlarının hangi zorluklarla Türkçülük akımını savundukları anlatılarak Türkçülüğün özellikle faşizmden farklı ve kültür temelli bir akım olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. (Tanıtım Bülteninden)

Dünden Bugüne Millet, Millî Kültür ve Milliyetçilik[i]-[ii] M. Fatih KARAKAYA Erol Güngör, eserlerini 1970’lerin Türkiye’sinde, yani milliyetçiliğin bir nevi “iç harp ideolojisi” hâline geldiği ve yine milliyetçiliğin bir “özel isim” (Çalık 1991) addedildiği yıllarda kaleme almıştır. O, içinde bulunduğu toplumu ve o toplumun sıkıntılarını işlemek ...

2.25 MB Dosya boyutu
9786057990778 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.wisteriablue.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Bir fikir ve dava adamı… Eğitimci, yazar, şair ve sosyolog… Derinlikli bir aydın, münevver, düşünür ve entelektüel… Türk-İslâm Ülküsü’nün fikir babası. Bu toprakların harcı, Türkiye’nin birliği ve beraberliği için kafa yoran bir numune-i imtisal şahsiyet… O, Asrın Yesevîsi “Seyyid Ahmet Arvâsî…” Onu hiç tanımadıysanız büyük bir ...

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Anahtar Kavramlar: Millî Türk Talebe Birliği, milliyetçilik, muhafazakârlık, İslâmcılık, anti-komünizm. Bu nedenle, MTTB tarihinin 1965 öncesi yılları üzerinde ana hatları itibarıyla durmak gerekmektedir.

avatar
DOĞAN KARA

Türk'ün mukavemeti zalimlere meydan okumuştur. Yıllarca hayat hakkı elinden alınmak istenen Kıbrıs Türlüğü milli haysiyetini asla pazarlık konusu yapmamıştır. Kıbrıs Türk'tür, Türk ... Entelektüel Türk Milliyetçiliğinin Tarihi: Allah - Vatan - Namus - Birlik Kitap Açıklaması. Bireylerin mensubu oldukları topluma karşı duydukları bağlılık ve aidiyet ...

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Bir fikir ve dava adamı… Eğitimci, yazar, şair ve sosyolog… Derinlikli bir aydın, münevver, düşünür ve entelektüel… Türk-İslâm Ülküsü’nün fikir babası. Bu toprakların harcı, Türkiye’nin birliği ve beraberliği için kafa yoran bir numune-i imtisal şahsiyet… O, Asrın Yesevîsi “Seyyid Ahmet Arvâsî…” Onu hiç tanımadıysanız büyük bir ... Türk milleti bin yıllık kardeşlik bağını, gıpta edilecek birlik ve dayanışma ahlakını her sahada, her zeminde göstermiştir. Devletimizin kurtuluş ve kuruluş yıllarında hiç kimsenin kökenine, diline, mezhebine, yöresine bakılmamış, tam bir kenetlenme ve kader ortaklığı şuuruyla milli namus topyekûn savunulmuştur.

avatar
ÇELİK YILDIRIM

2 Ara 2018 ... Her Şey Vatan için Sevgili Oğlum Kür Şad, ' Bugün Allaha çok şükür ... Asıl ıztırabımız, bu tarih' en sonra başlar : Mille! imiz için büyük bir felaket olan ( Mondros Müta ... Şükür, nasibimiz yoktur riyadan, Ayrılma... Bu akım, Avrupa'da yayılan milliyetçilik fikirlerini önceleri aynı etnik yapıdaki unsurların ittihadı ... Bu çerçevede Sâdık Rifat Paşa'nın “hubb-ı vatan ve millet ve celb-i te'lîf-i kulûb”; Mustafa ... Tanzimat'la birlikt...