Genel Muhasebe-Meslek Yüksekokullarına Yönelik.pdf

Genel Muhasebe-Meslek Yüksekokullarına Yönelik

Muhasebe, eski bin yıllarda kullanılmaya başlanan ve günümüzde de temelde aynı amaç için kullanılmaya devam edilen bir kayıt tutma sürecidir. Geçmişi çok eskilere dayanan muhasebe, günümüzde de devletler tarafından vergi toplama amaçlı kullanılmaktadır. Muhasebe, eski bin yıllarda ve antik çağda kralların ve firavunların kendi ülke toprakları içerisinde yapılan tarımsal ve ticari faaliyetlerden vergi alabilmek amacını taşımaktaydı. Günümüzde de devletler, işletmelerin muhasebe tutmalarını zorunlu kılacak kanuni düzenlemelerle, vergi toplama işlevini muhasebe sayesinde yerine getirmektedirler. Ancak 10. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar işletmeler muhasebeyi kendi faaliyetlerinin sonuçlarını görmek, işletmelerini ve ticari işlerini doğru yürütebilmek amacıyla kullanmışlardı. Bu çerçevede muhasebe, işletmenin borçlarını, alacaklarını, alış ve satışlarını, stoklarını, kâr veya zararlarını ve benzeri bilgileri kayıt altına almak amacıyla kullanılmıştır. Bu nedenle bu yüzyıllar, muhasebenin, sadece işletmenin kendi çıkarları ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan bir sistem olduğunu göstermektedir. Yirminci yüzyıldan itibaren ise, değişen devlet ve vergi toplama yapısı çerçevesinde muhasebe yeni duruma uyum sağlayacak şekilde yasalarla zorunlu hale getirilmiştir. Yukarıda ifade edilen türden işletmeler, yasalar nedeniyle muhasebe tutmak zorundadır. Ancak muhasebe sadece yasal zorunluluktan değil, 10. ve 19. yüzyıllar arasında da olduğu gibi, işletmelerin kendi ihtiyaçlarını sağlamak için de kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, muhasebe sistemini oluşturarak bunu işletmesi için doğru ve dürüst bir şekilde uygulayan işletmeler

Beykent Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu - Finans - Bankacılık ve Sigortacılık. ... Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Satış ... Hukuk derslerinin yanı sıra Bankacılık ve Sigortacılığa yönelik mesle... Öz: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik ve ... da ildeki degil; tüm Türkiye genelindeki muhasebe meslek mensuplarının güncel ... Muhasebe Standartları Hakkındaki Görüslerinin Degerlendirilmesine Yönelik ....

6.43 MB Dosya boyutu
9789754454334 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.wisteriablue.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Meslek Yüksekokullarına yönelik birçok muhasebe kitabı bulunmasına rağmen, bu kitabın yazılmasındaki temel amaç yalın bir anlatımla muhasebe temel işleyiş kurallarım, hesapların çalışmasını öğrencilerin kavramasını sağlamaktır. Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması 762 3 ve birbirleriyle uyum içerisinde çalışmalarını sağlayacak davranış biçimlerini tanımlayan kurallar bütünü olarak ifade edilebilir (Çil Koçyiğit ve diğerleri, 2017, 179).

avatar
KORKMAZ YAVUZ

önlenmesine yönelik görüleri tespit etmektir. Türkiye’de vergi sistemi incelendiğinde muhasebe meslek mensuplarının çok önemli bir role sahip oldukları görülmektedir. Muhasebe meslek mensupları kanunların gösterdiği ilkeler doğrultusunda mesleklerini icra eden serbest meslek sahipleridir. Balıkesir il merkezindeki muhasebe meslek mensuplarının meslek etiğine yaklaşımlarını belirlemeye yönelik bir uygulama yer almaktadır. Uygulama çalışması sonucunda, Balıkesir il merkezindeki muhasebe meslek mensuplarının genel olarak eğitim seviyelerinin yüksek olmasına karşın, etik

avatar
DOĞAN KARA

Genel Muhasebe Uygulamaları Meslek Yüksek Okullarına Yönelik

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Programları . Mesleki ve teknik ortaöğretimde, 55 meslek alanı ve bu alanlara ait 203 meslek dalının öğretim programlarının tamamı ulusal ve uluslararası meslek standartları, sektörün talepleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gözetilerek ilgili alan uzmanları, sektör, meslek kuruluşu, üniversite ve diğer paydaş temsilcilerinin katkı ... Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebeciliğe Yönelik Algılarının Farklı Değ Article (PDF Available) in International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) 3(17):119-133 ...

avatar
ÇELİK YILDIRIM

ilinde Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler'e yönelik olarak ... Anahtar Kelimeler: Muhasebe mesleği, teknoloji, muhasebe eğitimi, ... Tablo 10: Meslek Mensuplarının Mesleki Eğitim Veren Okullara Genel Bakışı. Mes... Bu bölüm sadece muhasebe meslek mensubu yetiştirme amaçlı olmayıp, mali tablo okuma ve raporlama gereksinimi duyan daha geniş bir ilgi grubuna yönelik ... mali ve finans bölümlerinde; muhasebe ve finansman genel koordinatörü, daire ... B...