Taşınmaz Hukukundan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları 2 Cilt.pdf

Taşınmaz Hukukundan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davaları 2 Cilt

Ahmet Uğur Turan


Tapulu taşınmazlarla ilgili davalara bakan Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Onursal Üyesi Ahmet Uğur Turan tarafından kaleme alınan iki ciltlik bu eser, tamamen uygulamaya yönelik olarak hazırlandığından kitapta konularla ilgili çok sayıda emsal teşkil edecek Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararlarını ve Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin kararlarını bulabilirsiniz.

Kitapta, taşınmaz hukukunun ne olduğu, taşınmaz hukukun hangi konulara ayrıldığı, taşınmaz hukukun uygulamaları, taşınmaz hukukunda yabancıların durumu ve özel bir bölüm olarak Suriye uyrukluların durumu, vakıflara ve devlete ait taşınmazlar ayrıntılı olarak (ilgili yasa maddelerine de yer vererek) konunun etraflıca görülmesi sağlanmıştır.

Çalışma bu alanda görev yapan herkesin faydalanacağı kapsamlı bir eserdir.

Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları

Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazlar
Tapu Uygulamaları (Çifte Tapu - Çakışma - İkinci Kadastro - Paftaların Yenilenmesi)
Sınır Tespiti (2510 ve 4753 Sayılı Yasalar)
Toplulaştırma
Tapu Düzeltim Davaları
Paylı Mülkiyet İrtifak Hakları (Geçit Hakkı Mecra Hakkı) Katkı Payı
Tapunun Hukuki Değerini Yitirmesi
Tapu Dışı Satış (Harici Satış)
Hak Düşürücü Süre (3402 Sayılı Yasa m.12-3)
Yabancıların Mülk Edinmesi
Şerh
İmar Hukuku
Vakıf Taşınmazlar (Mülhak ve Mazbut Vakıflar)
Hazinelerin Sorumluluğu
(Tanıtım Bülteninden)Sayfa Sayısı: 2904


Dili: Türkçe
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık

1. Türkiye veya yurt dışındaki kurum ve kişilerin gayrimenkul edinmesi, 2. Tapu iptal ve tescil (yolsuz tescilin düzeltilmesi) davaları, 3. Muvazaadan kaynaklı tasarrufun iptali davaları, 4. Kira Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, 5. Men'i müdahale ve kal davaları, 6. Geçit hakkı davaları, 7. Ecrimisil ... Tapu İptali ve Tescili Davaları ve Gayrimenkul Avukatı. Antalya Gayrimenkul Avukatı Antalya Gayrimenkul Avukatı Nedir? Gayrimenkul avukatı,gayrimenkul ve inşaat hukukundan doğan işlem ve uyuşmazlıklara bakan avukat olarak tanımlanır.Gayrimenkul davalarına bakan avukatlar çoğunlukla mülk sahiplerine,gayrimenkul …

5.68 MB Dosya boyutu
9789750205613 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.wisteriablue.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

...Tescil Davaları (2 Cilt): Taşınmaz Hukukundan Kaynaklanan Tapu (Çifte Tapu, Çakışma, İkinci Kadastro, Paftaların Yenilenmesi) Mazbut Vakıflar)Tapulu Taşınmaz Satınalmada İyiniyetHazinenin... Tapu Kanunu 26.Maddesi. 5-) Taşınmaz satış vaddi sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davası İş Kazası Niteliğindeki Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalarda Tazminat.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Mal Rejiminin Tasfiyesi - Tapu İptal ve Tescil - Görevsizlik kararı - İcra iflas Kanunu - TASARRUFUN İPTALİ - mahalli mahkeme - boşanma davası - Borçlar kanunu - mal kaçırmak - Aile konutu - aile hukuku - Tapu kaydı - TAŞINMAZ - GEREKÇE - EK DAVA - …

avatar
DOĞAN KARA

Zilyetlikten Kaynaklanan Tescil Tapu İptali ve Tescil Davalar (2 Cilt) - Süleyman Sapanoğlu Tescil–Tapu İptali ve Tescil Davaları isimli bu kitabım, daha önce yayımlanan Zilyetlikten Kaynaklanan Tescil Davaları ve Tapulu Taşınmaz Mülkiyetinin Tapu Dışı Yollardan Kazanılması isimli kitaplarımın birleştirilmiş, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş ikinci baskısıdır.

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

MAHKEMESİ : ANKARA 9. AİLE MAHKEMESİ TARİHİ : 03/10/2011 NUMARASI : 2008/1425-2011/1230 Yanlar arasında görülen tapu iptali, tescil, alacak davası sonunda, yerel mahkemece davanın, reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği ... İkinci cildi; Sulh Hukuk Mahkemesini tanıtarak, bu mahkemenin görev alanı olan Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklanan Davalar ile Kira Hukukundan ve Vesayet Hukukundan Kaynaklanan Davaları kapsamaktadır. Bu ciltte ağırlıklı olarak Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alanına girmekle birlikte Asliye Hukuk Mahkemesinde de açılabilen Miras ...

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Zilyetlikten Kaynaklanan Tescil Tapu İptali ve Tescil Davaları (2 Cilt Takım). Editör(ler): Yazar(lar): Süleyman ... 2. Eşya Hukuku I. 12 adet satıldı. 45,90. Sepete At ... Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Sayfa : 229 ... Kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel ... taşınmaz mallar hakkında mahalli hukuk mahkemelerine açılan davalar, derhal kadastro müdürüne bild...