Uluslararası Alanda Politika Yayılımı ve Türkiyedeki Politikaların Gelişimi.pdf

Uluslararası Alanda Politika Yayılımı ve Türkiyedeki Politikaların Gelişimi

Ali Onur Özçelik

Elinizdeki kitap, Türkiyenin geçmişten günümüze bilim ve teknoloji politikalarındaki değişimi ele alarak geniş bir belge taraması ve analizi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bilim ve teknoloji alanında gelişmişlik, günümüzde uluslararası bir norm olarak değerlendirilmektedir. Bu kitap, bilim ve teknolojinin ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren bir norm olduğu varsayımına dayanarak, uluslararası politika yayılımının Türkiyenin bilim ve teknoloji politikasına etkisini araştırmayı hedeflemiştir. Kitap kapsamında uluslararası toplumun etkisinin politika yayılımı mekanizmaları ile Türkiyedeki bilim ve teknoloji politikalarına yansıması, TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile kurulan TTOlar özelinde araştırılmış ve bu süreci hızlandıran ve yavaşlatan unsurlar olup olmadığı ele alınmıştır. Bilim ve teknoloji politikaları, hem kısa vadede hem de uzun vadede yaratacağı etkileri bakımından önemsenmesi gereken bir konudur. Süreçlerinin tasarlanırken yalnızca uluslararası toplumun gerekleri ve küresel çevrede rekabet edebilirliğe katkı boyutu ile değil, etkilerinin ölçülebilir ve çıktılarının izlenebilir olması boyutuyla da ele alınması gerekmektedir. Elde edilen bulgular göstermektedir ki bilim ve teknoloji alanında kurulan yapıları destekleyici yasal altyapı, insan kaynağı ve iş birliği çevrelerinin oluşması Türkiyede bilim ve teknoloji alanında gelişimin önünü açacaktır. Teknoloji politikalarının yayılımında ve uyarlanmasında yalnızca yeni model ve yapıların inşa edilmesi değil, inşası sırasında işlerlik ve olası direnç unsurlarının da göz önünde bulundurularak bütüncül bir yaklaşım izlenmesi yeni modellerin ve yapıların sahiplenilmesi ve sürdürülebilir kılınmasını olumlu yönde etkileyecektir. Ancak Türkiyedeki bilim ve teknoloji politikalarının bir çıktısı olan ve politika yayılımı mekanizmaları ile uluslararası toplumdan beslenen TTOların yarattığı etki ve çıktıları izlenebilir olmakla birlikte sistematik ve standart bir etki analizi yürütülmediği görülmektedir. (Tanıtım Bülteninden)

Türkiye’nin savaş boyunca uyguladığı denge politikaları, savaşın etkisini azaltsa da ekonomik alanda derin izler bırakmıştır. Savaş boyunca dönemin lider kadrosunun, hem iç hem de dış politika da gösterdikleri çabalar ve izledikleri denge siyaseti sayesinde Türkiye, hiçbir tarafın yanında yer almamıştır. taplarının yanında sosyal politika alanında makaleleri ve bildi-rileri bulunmaktadır. TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKA VE DÖNÜŞÜM: ... Sonuç olarak Türkiye’nin mevcut sosyal politikalarının gelişimi dikkate alına- ... Türkiye’deki sosyal politikaların kurgulanmasında ise en merkezi mesele olarak “zihni -

2.63 MB Dosya boyutu
9786052149874 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.wisteriablue.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Politika ve Sosyo-Ekonomik Analizler ... itibaren gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaya başlanan bölgesel gelişme politikalarının Türkiye’deki gelişimi Avrupa Birliği adaylık süreciyle hız kazanmıştır. 2002 yılında, Avrupa Birliği’nin bölgesel kalkınma politikalarına uyum sağlamak için … GUC 548 Araştırma Semineri: Uluslararası Toplum ve Enerji Politikaları. Bu ders, çeşitli disiplinlerin enerji güvenliği, enerji nakli ve enerji jeopolitiği gibi konularla olan ilişkisini ele almak için tasarlanmıştır. Ve uluslararası toplum yaklaşımına genel bir kuramsal çerçeve olarak başvurulacaktır.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Uluslararası Alanda Sürdürülebilir Kalkınma Göstergesi Belirleme Süreçleri ... sorumluluk altına girmesi, Türkiye‟nin bu alanda politikalar üretmesini. hızlandırmıĢtır. Temel strateji, politika ... SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE GELİŞİMİ. 1.... OECD şimdi, yerel ve uluslararası çevre politikalarını ve ekonomik, sosyal ve çevresel ... gerçekleştirmektedir. Bu rapor, Türkiye'nin çevresel performansını incelemektedir. ... gelişimini dikkate alan ulaşım master planının geliştiri...

avatar
DOĞAN KARA

Yukarıda birey için belirtildiği gibi, bunlar da geleneksel uluslararası ilişkiler teorileri tarafından bu alanda yapılan analizlerde çıkış noktası olarak alınmamakla beraber, iç politika ve uluslararası politika arasındaki bağlantı nedeniyle yine de çalışmalarda ister istemez önemleri vurgulanmaktadır.Liberal çoğulcu ve son 10 yıllık süreçte gerek ulusal gerekse uluslararası alanda sistematik ve etkin mücadeleler sergilemiştir. Anahtar Sözcükler: Kamu Politikası, Uyuşturucu Politikaları, Politika

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

GUC 548 Araştırma Semineri: Uluslararası Toplum ve Enerji Politikaları. Bu ders, çeşitli disiplinlerin enerji güvenliği, enerji nakli ve enerji jeopolitiği gibi konularla olan ilişkisini ele almak için tasarlanmıştır. Ve uluslararası toplum yaklaşımına genel bir kuramsal çerçeve olarak başvurulacaktır.

avatar
ÇELİK YILDIRIM

OECD şimdi, yerel ve uluslararası çevre politikalarını ve ekonomik, sosyal ve çevresel ... gerçekleştirmektedir. Bu rapor, Türkiye'nin çevresel performansını incelemektedir. ... gelişimini dikkate alan ulaşım master planının geliştiri...