Vergi Usul Kanununa Göre Tebligat.pdf

Vergi Usul Kanununa Göre Tebligat

Osman Tunaoğlu

Tebliğ hukuki bir işlemin taraflar açısından nitelik kazanmasını sağlayan bir usul işlemidir. Hukuk alanında bir işlemin sonuç doğurabilmesi ancak tebliğin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Vergi ile ilgili olarak bir kamu alacağının kesinleşmesi ancak tebliğin kanunda gösterilen şekilde yapılması ile gerçekleşir. Tebliğin önemi açısından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu bu konuyu özel olarak ele almıştır. Bu kanunda açıkça yer almayan hususlara ise genel kanun olan 7201 sayılı Tebligat Kanunu uygulanacaktır. Çalışmamızda 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu bağlamında tebliğ işleminin nasıl ve ne şekilde yapılacağı, yeni düzenlemelerin uygulanışı ve tebliğ hataları sonucunda oluşacak durumlar ele alınmıştır. Çalışmamızın güncelliği açısından, konumuz ile ilgili son yıllarda verilen, Yargıtay, Danıştay kararlarından ve vergi mahkemesi kararlarından yararlanılmıştır.

İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm

GİRİŞ

TEBLİGAT KAVRAMI VE TEBLİGATIN KAYNAKLARI İLE HUKUKİ DÜZENLEMELER

1.1. Tebligatın Tanımı

1.1.1. Etimolojik Tanımı

1.1.2. Hukuki Tanımı

1.1.3. Tebligatın Unsurları

1.2. Tebligatın Amacı ve Önemi

1.2.1. Tebligatın Amacı

1.2.2. Tebligatın Önemi

1.3. Tebligat Mevzuatındaki Düzenlemeler

1.4. Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler

1.5. Tebligat Usulleri

1.5.1. Yapılış Biçimine Göre Tebligat

1.5.2. Konusuna Göre Tebligat

1.5.3. Niteliğine Göre Tebligat

1.5.3.1. Resmi Tebligat

1.5.3.2. Özel Tebligat

1.6. Tebliğ Masrafı

1.7. Tebligatın Esasları

1.7.1. Bilinen Adreste ve Muhataba Tebligat

1.7.2. Vekile ve Kanuni Temsilciye Tebligat

1.7.3. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat

1.7.4. Tüzel Kişilere Tebligat

İkinci Bölüm

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA TEBLİGAT

2.1. Vergi Tebligatı, Konusu ve Önemi

2.2. Tebliğ Edilecek Belgeler

2.2.1. Tebliğ Yerine Geçen Belgeler

2.3. Tebliğ Yapılacak Kişiler

2.3.1. Gerçek Kişilere Yapılacak Tebliğ

2.3.2. Tüzel Kişilere Tebligat

2.4. Tebliğ Usulleri

2.4.1. Posta Yoluyla ve Memur Eliyle Tebliğ

2.4.2. İlan Yoluyla Tebliğ

2.4.3. Dairede ve Komisyonda Tebliğ

2.4.4. Yurt Dışında Tebliğ

2.4.5. Elektronik Ortamda Tebliğ

2.5. Tebliğ Edilen Belgede Hata

2.5.1. Esasa Etkili Olmayan Şekil Hataları

2.5.2. Esasa Etkili Olan Şekil Hataları

Üçüncü Bölüm

7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU HÜKÜMLERİ İLE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

3.1. Tebligat Kanununun Uygulama Alanı

3.2. Tebligat Kanunu ve Vergi Usul Kanununun İlişkisi

3.3. Tebligat Kanunu ile Vergi Usul Kanununun Karşılaştırılması

3.3.1. Tebliğ Edilecek Belgeler Açısından Karşılaştırma

3.3.2. Tebliğ Yapacak Makam Açısından Karşılaştırma

3.3.3. Tebliğ Yapılacak Kişiler Açısından Karşılaştırma

3.3.4. Tebliğ Usulleri Açısından Karşılaştırma

SONUÇ KAYNAKÇA (Tanıtım Bülteninden)

Anılan tebliğ, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 6009 Sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile eklenen ve 1.8.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Elektronik Ortamda Tebliğ” başlıklı 107/A maddesi ile Maliye Bakanlığına verilen, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya ...

9.63 MB Dosya boyutu
9786051528526 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.wisteriablue.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Özet: Uygulamada 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebligat önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Genelde tebligatlar 213 sayılı VUK 93. maddesine uygun olarak yapılmalıdır.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TEBLİĞ VE TEBLİGAT YAPILACAK KİMSELER Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Kasım 2005 291. Sayısında yayınlanmıtır.) GİRİŞ Hukuk alanında “tebliğ” ve “tebligat” önemli bir hukuki kurumdur. Bu nedenle hukuk sistemleri bu …

avatar
DOĞAN KARA

28 Tem 2015 ... Buna göre tahsilata yönelik tebliğler vergi usul kanununa göre ve yargı ... Buna göre, 213 sayılı VUK'na eklenen hüküm ile e-tebligat uygulaması başlayacaktır. ... (2) Özbalcı Yılmaz, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklam... Vergi usul kanunu genel tebliği. (sıra no: 485). durumunda, tebligat yapılacak tarihte mükellefin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde tebligat yapılacaktır.

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

bir usul olarak karşımıza çıkmaktadır. ... ise Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesi uya- ... rinden farklı olarak Tebligat Kanunu'na göre elektronik. 20 Eki 2018 ... e-Tebligat uygulaması eski usul tebliğ yöntemlerinden (posta yolu ile, memur vasıtası ... VERGİ USUL KANUNU'NA GÖRE TEBLİĞ USULLERİ.

avatar
ÇELİK YILDIRIM

T.C. Yargıtay 11. CD Esas: 2017/10531 Karar: 2020/1403 K.T.: 17/02/2020. Özet: Vergi Usul Kanunu'nun tebligat kurallarına uymaksızın usulsüz istenen defter ve belgelerin ibraz edilememesi...